UZIMANJE UZORAKA ZA MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE

URINOKULTURA

Za mikrobiološku pretragu urina uzima se srednji mlaz prvog jutarnjeg urina (ili urina koji je barem 4 sata bio u mokraćnom mjehuru). Prvi jutarnji urin uzorak je urina izmokren odmah nakon cijelonoćnog spavanja, neposredno prije doručka ili drugih aktivnosti. Preporuča se da bude izmokren nakon 8 satnog ležanja i ne manje od 4 sata zadržan u mokraćnom mjehuru. Urin srednjeg mlaza predstavlja srednji dio izmokrenog urina. Prvi se dio odbacuje budući da je kontaminiran fiziološkom florom uretre i kože (tj. bakterijama koje se nalaze na početku mokraćne cijevi i na koži spolovila). Posudicu pažljivo zatvoriti pazeći da se rukama ne kontaminira unutrašnjost posudice i čep. Uzorak ne smije duže od 2 sata stajati na sobnoj temperaturi. Ako se za to vrijeme ne može stići do laboratorija, može se čuvati do 12 sati u hladnjaku na +4°C.

EJAKULAT ZA MIKROBIOLOŠKU PRETRAGU

Prije davanja uzorka ejakulata preporuča se nekoliko dana apstinirati (4-5 dana). Neposredno prije davanja uzorka treba mokriti, a spolovilo treba dobro oprati vodom i sapunom. Uzorak treba dati u sterilnu posudicu sa što širim otvorom. Posudicu prstima držati s vanjske strane.

CHLAMYDIA
  • Obrisak spojnice oka: Ne stavljati antibiotsku mast i umjetne suze u oko prije uzimanja obriska.
  • Obrisak uretre: 4 sata prije uzimanja obriska ne mokriti jer se mokretnjem ispere mokraćna cijev (uretra) i zato možemo imati lažno negativan nalaz.
  • Kontrolni obrisak nakon terapije: mora proći najmanje 21 dan nakon uzete zadnje tablete antibiotika da bi se napravila kontrola.

Ne uzimati obriske za vrijeme uzimanja antibiotske terapije.

UREAPLASMA UREALYTICUM I MYCOPLASMA HOMINIS
  • Obrisak uretre: 4 sata prije uzimanja obriska ne mokriti jer se mokrenjem ispere mokraćna cijev (uretra) i zato možemo imati lažno negativan nalaz.
  • Ejakulat: 4 sata prije uzimanja uzorka ne mokriti, ejakulat staviti u sterilnu posudicu (koja se dobije u našoj Poliklinici ili kupi u ljekarni) i donese što prije ili čuva najviše do 24 sata u hladnjaku na +4°C. Prije davanja uzorka ejakulata preporuča se nekoliko dana apstinencije.
HUMANI PAPILLOMA VIRUS (HPV) hybrid capture II

Obrisak uretre: 4 sata prije uzimanja obriska ne mokriti

OBRISAK ŽDRIJELA BAKTERIOLOŠKI

Pola sata prije uzimanja obriska pacijent ne smije piti tekućinu. Ako je pod antibiotskom terapijom ne preporuča se uzimanje obriska.

OBRISAK VANJSKOG ZVUKOVODA BAKT.

Prije uzimanja obriska ne stavljati u uho antibiotsku mast.

OBRISAK JEZIKA I BUKALNE SLUZNICE - kvasci

Pola sata prije uzimanja obriska pacijent ne smije piti tekućinu.

OBRISAK SPOJNICE OKA BAKT.

Ne stavljati antibiotsku mast u oko prije uzimanja obriska.

EJAKULAT BAKTERIOLOŠKI

4 sata prije uzimanja uzorka ne smije se mokriti i treba izvršiti toaletu spolovila (tuširati se 3-5 minuta bez uporabe gelova za tuširanje, sapuna ili šampona). Nakon toalete ne brisati se ručnikom niti papirnim ubrusima. Ejakulat dati u sterilnu posudicu (koja se dobije u našoj Poliklinici ili kupi u ljekarni). Uzorak donijeti odmah ili čuvati do 24 sata u hladnjaku na +4°C

 

 

 

 

 

     

     

 

All rights reserved. BARON mediji. 2010.