Za detaljnije informacije o cijenama pojedinih pregleda i usluga molimo da nam se obratite.

Naše stručno osoblje rado će vam pomoći da dođete do svih podataka koji su vam potrebni vezano za plaćanje i/ili raspoloživost termina.


 
 
 

 

 

 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved. BARON mediji. 2010.